Photo Rating Website
Indeks WDW Mielno WFM125 M06 AWS książka opto KKL
WDN w szkole

aaaaParkour_Wszystko co mamaaaa

" />do WDN mozesz zaliczyć:
- prace w zespołach przedmiotowych i wychowawczym (prowadzenie szkoleń, udziuał w szkoleniach, opracowywanie PSO, testów doagnostycznych i ich analiza itp.)
- udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej
- prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych
- organizowanie szkoleń dla nauczycieli szkoły (praca Lidera WDN)
- diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie WDN, opracowanie planu rocznego i wieloletniego (lider WDN)
- pozyskiwanie środków na szkolenia, kierowanie n - li na szkolenia (przy ścisłaej współpracy z dyrektorem i oragnem prowadzącym)

powodzenia

" />niekoniecznie, to zależy od szkolnego planu WDN-można w jegoi ramach robić kursy z pracownikami instytucji szkolących nauczycieli, czy też z pracownikami uczelni wyższych lub doradztwa dla nauczycieli.
Mozna też na terenie szkoły zorganizować kurs, seminarium, szkolenie warsztaty dla nauczycieli poza ramami WDN (nie wszyscy nauczyciele szkoły biorą w nim udział, albo biorą nauczyciele z kilku szkół.
w ramach WDN w/w instytucje mogą wydawać zaświdczenia, świadectwa (niby podwójna korzyść)
a takich instytucji szkolących nauczycieli namnożyło się w ostatnich czasach, namnożyło

" />Messua, owszem masz rację, że:


">§ 4.


1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:

1) obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole;

2) udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły;

3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.
to co pisałam przedtem...

Ale "zapewnia warunki" nie znaczy "ma obowiązek". Może już byłaś na podobnym szkoleniu, może na radzie dyrektor poruszał problem dokumentacji, może na ten temat było wewnątrzszkolne szkolenie, a może jeszcze będą tego typu szkolenia itp. Sorki, ale nie ma "musi" ale "powinien". Jest jeszcze coś takiego jak WDN, i tak jak pisze agusia, na początku roku ludzie zgłaszają swoje potrzeby, wtedy już trudno dyrektorowi powiedzieć "nie". A PRZ to tylko PRZ, można tam cuda wpisać ogólnikami, np. ustawiczny rozwój poprzez udział w szkoleniach blablabla - czy coś z tego wynika? A co szkoła i uczniowie zyskają na twoim szkoleniu jak zrobić dokumentację? Trzeba rozgraniczyć szkolenia na te, co faktycznie są szkole przydatne i te, które udają przydatne

" />każdy dyrektor też się cieszy, jak nauczyciele się dokształcają, idą na ustępstwa dla tej osoby, która akurat robi to, co jest najbardziej potrzbne szkole. Ale nie puszczę wszystkich dziewczyn z nauczania zintegrowanego na konferencję o 11:00, jak jeszcze mają po 2-3 godziny. A jeszcze jak dzieci są dowożone, a nie mieszkają wszyscy w tej samej miejscowości.
Nie jest to też w interesie szkoły, coby wszyscy naraz robili studia podyplomowe np z informatyki, po kolei- TAK;

Należy zawsze zachować we wszystkim zdrowy rozsądek i umiar. Zresztą coraz więcej warsztatów i szkoleń jest organizowanych w czasie pozalekcyjnym, albo w dni wolne od nauki. WDN też dopasowują się do możliwości nauczycieli, zresztą prowadzącym płacą za to prima sort

" />hej!
o jak miło się zrobiło, dzięki jaksa, d_aga !

Apropo programów, zapewne macie większe doświadczenie w pracy profilaktyczno-wychowawczej. Pracuję nad projektem planu pracy zespoły profilaktyki w ramach WDN. Potrzebuję jakejś mądrej porady, jak to zrobić żeby koleżanki i koledzy byli zadowaoleni, a jednocześnie dyrekcjaaaaaa Oczywiście i przede wszystkim przyjmuję propozycje i sugestie dotyczące zawartości

d_aga zechciałabyś mi podać jakieś namiary na tą szkołę? Może jakiś link czy coś więcej od siebie ? Na ile i jak wykorzystujesz te kwalifikacje w pracy? No i jak kosztowna jest ta szkoła?

" />KaJu,
"Kosmetyka" jest łatwa, więc zmieniłam ten nieszczęsny punkt na

">Opis i analiza działań związanych z prowadzeniem szkoleń w ramach WDN, konferencji w innych placówkach oraz ogólnopolskich warsztatów
Jeśli członkowie komisji mieliby podobne do ciebie (i chyba do mnie ) zdanie to byłoby miło. Oczywiście wiem, że niektóre efekty są delikatnie mówiąc przekolorowane, jednak to że nasza szkoła otworzyła się na Europę będzie owocowało nadal, a jest to wyłącznie moją zasługą - tzn. sama idea tego, bo bez współpracy z innymi to " z motyką na słońce" bym sie porywała. I tak sobie myślę, że gdyby każdy dyplomowany wykonał choć jedno takie zadanie to awans powinien mieć.
A tak nawiasem n - l języka musi mieć certyfikat z innego jeszcze, a n - l informatyki bez problemu zalicza pkt. 8.2.2. Zdałam sobie z tego sprawę dopiero teraz, jak koleżanki proszą o wymyślanie im działań do tego punktu, który dla mnie był najprostszy. "Oddałam" niektórym trochę swoich, bo im naprawdę ciężko, a wśród nich są takie które mają bardzo mocne literki, ale technologia raczej leży ( nikt nie jest omnibusem do licha )Chyba mam troche racji, prawda?

" />Nie ma zastępstw koleżeńskich to raz. Dwa, wczoraj miałam taki przypadek: na szkolenie (zgodne z WDN i ciekawe do tego) zapisało się 89% nauczycieli. Co zrobić z uczniami, nasza szkoła nie świetlicy ? Tak na prawdę jedynym właściwym dla uczniów rozwiązaniem byłoby organizowanie szkoleń po zajęciach lekcyjnych. Niestety na takie szkolenie chętnych jest zazwyczaj ok 10 % nauczycieli.

" />
">CZYLI te zagadnienia które nasz lider WDN sobie zaplanował ja mogę teraz przemyśleć i zaproponować opracowanie referatu ?? Bo takie zagadnienia są już przemyślane i ja mogę zaproponować teraz pomoc ??


Sądzę, że tak.
A jak to do tej pory u was w szkole było?

" />Ja byłam na szkoleniu "Ratujemy i uczymy ratować" (szykuje z tego artykuł na strone szkoły), jutro idę na "Tworzenie programów". Zapisałam się też na 72 godz. szkolenie dotyczące wykorzystania komputera w szkole. W weekend opracowuję plan wdn dla nauczycielek I-III. Jestem w trakcie organizowania warsztatów nt. dziecka wykorzystywanegi i przymierzam się do Klanzy.

" />W tym roku szklny rozpoczęłam pracę w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, jest to moja pierwsza praca. Nauczyciele wybrali mnie na lidera WDN, nie bardzo wiem co mam robić? Wyjaśnijcie mi bardzo proszę na czym polegać ma moja praca, boję się że sobie nie poradzę, dodatkowo mam dużo innych zadań do wykonania. Mam wrażenie że moi koledzy i koleżanki chcieli pozbyć się "uciążliwej " funkcji i przydzielono mi ją ponieważ jestem mlodym nauczycielem i przyda mi się takie doświadczenie.

" />Ale jakoś nie mogę się dopatrzeć konkretnych działań wynikających z ukończenia zarządzania, krążysz wokół tego, jak to wpłynęło na budowanie relacji ty- szkołą , nauczyciele, bez konkretó, a przecież robisz staż jako nauczyciel i masz wykazać konkretne efekty, których w twoim opisie brak Jak napisałą Baltazarka: opracowałąm program rozwoju szkoły, przeprowadzam badanie jakości pracy szkoły, z teamtyki takiej a takiej przeprowadziłam szkolenia, planuję i orgaznizuję pracy szkoły w zakresie..prowadzę hospitacje, omawiam, wskazuję możliwości poprawy w tym zakresie, a może marketning w działaniach edukacyjnych, może wdn, sprawy budżetowe itd. Opowiadanie, jak to mi się dobrze pracuje, bo szkołą jest przez to przyjemnjesza - wybacz, ale to puste hasła, nie podałąś żadnych konkretów.

">Wykorzystując nabyte umiejętności można zaobserwować w naszej szkole zwiększoną aktywność nauczycieli i rodziców podczas zajęć szkolnych i po-zaszkolnych. - a skąd oni tacy aktywni dzięki twojej podyplomówce, to się kupy nie trzyma.
Sorki, nie krytykuję, tylko chciałam zaznaczyć, że nie o takie efekty chodzi. Musisz wskazać, jak wykorzystałaś np. aktywnie włączamy ich do życia szkoły - i już? Opisujesz wpływ podjętych działąń a o działaniach nic.Piszesz o sukcesach w konkursach - to chyba inni się do tego przyczynili akurat, zdolni uczniowie, ich opiekunowie itd.

" />Iwonko, jeśli twoje działania ograniczyły się do wyżej wymienionych, to pozostaw w 1. Jeśli natomiast jako lider przeprowadziłaś również szkolenia lub doradzałaś w kwestii np. prowadzenia lekcji koleżeńskich czy awansu itp. lub też twoje działania prowadziły do współpracy nauczycieli w obszarze dzielenia się wiedzą (lider ma zdiagnozować potrzeby np. powstania zespołu do czegoś tam i współtworzyć powstanie takiego zespołu) to wóczas możesz dać do 3. Na zachodzie już na studiach kształci się ludzi do wykonywania tej funkcji, liderzy są przygotowywani również do samodzielnego prowadzenia szkoleń. Liderami powinni być moderatorzy bądź edukatorzy - przynajmniej taki był zamysł tego tworu wdn.
Natomiast typowe działania: diagnoza, opracowanie planu szkoleń, organizacja szkoleń i biurokracj a z tym związana to nie dzielenie się wiedzą tylko działania mające na celu podniesienie jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie innych rączkami trzecimi

również lider wdn

" />Nie rozumiem, co się zmieniło? Jeśli jest to program działąń edukacyjnych itd w danej szkole to musi spełniać wymogi formalne, są róznież programy wykraczające poza te ramy, np. program doskonalenia nauczycieli w ramach wdn - tu już nie będzie wymagana zgodność z rozp. z 5 lutego 2004 - ale jak każdy program musi mieć obudowę, diagnozę, cele, zadania, scenariusze, ewaluację itd.

" />Jest dokładnie tak jak pisała "walker". U mnie w szkole ja się zajmowałam papierologią związaną z tym tematem. W każdym mieście wychodzi zarządzenie Prezydenta miasta, opisujące na co, w jakiej wysokości i dlaczego mogą być przeznaczone pieniążki. Każda szkoła takie pieniążki na dofinansowanie ma przydzielone. Ile - zależy od wielkości szkoły. Dyrektor decyduje ile i komu przydziela środków. W Częstochowie było np. max 750 zł dopłaty do 1 semestru studiów podyplomowych. Dyr decyduje o przydatności studiów podyplomowych dla nauczyciela i dla szkoły. Jeżeli uważa, że takie studia powinna dana osoba ukończyć to dopłaca.
W przypadku kursów w kwocie np. 50 zł, 100 zł. dopłata jest 100% czyli praktycznie zwrot kosztów. Najlepiej w programie doskonalenia zawodowego nauczycieli ująć studia podyplomowe, kursy, ponieważ środki przyznawane są na podstawie tych programów - na dany rok kalendarzowy (tzn. księgowa teraz jakoś tam oblicza koszty potrzebne na dofinansowanie).
O to ile ma szkoła funduszy i dla kogo i na co może je przeznaczyć najlepiej czytać w zarządzeniach prezydenta miasta albo pytać o takie zarządzenie w szkole (lider WDN powinien takim zarządzeniem dysponować).
Pozdrawiam, Gosia

" />Marsel, publikacja pasuje do dzielenia się wiedzą 8.2.3 Uzasadnij pisząc co ewentualnie mogli skorzystać inni nauczyciele czytając tę publikację. Podyplomówka moze pasować do 8.2.4c gdy poszerzyłeś zakres działań szkoły (dzięki Twojej podyplomówce szkoła zdobyła specjalistę i są prowadzone zajęcia, których wcześniej nie było). Albo do 8.2.1 kończąc podyplomówkę doskonaliłeś własny warsztat pracy, podniosłes jakość pracy szkoły. Również możesz dać do 8.2.3 jako, że zdobyłeś nowe umiejętności, wiadomości i podzieliłeś wiedzą sie w ramach WDN czy na zespole samokształceniowym w swojej szkole itd. Wybór należy do Ciebie.

" />Jestem liderem WDN(tworzyłam WDN w szkole, pisze plany, prowadzę księgę WDN, organizuję szkolenia z metodykami z zewnątrz), oprócz tego prowadzę lekcje otwarte w ramach WDN, przedstawiam referaty.
Kochane literki! Gdzie to umieścic, do dzielenia się wiedzą, czy rozdzielic i funkcję lidera do literki c

" />W każdej szkole powinien istnieć WDN, wynika to ze standardów oceny jakości pracy szkół i placówek, więc nie rozumiem dlaczego chciałabyś dać to do litercki c??? Ni ejest poserzeniem coś, co z założenia powinno istnieć. Jako lider zapewne doskonale znasz to: http://www.men.gov.pl/prawo/wszystkie/rozp_288_1.php

" />a ja tak opisałam efekty szkoleń
Praca w WDN jest jednym ze sposobów zdobywania doświadczeń przez nauczycieli. Poprzez wzajemne wspieranie się i wymianę doświadczeń mogłam zwrócić uwagę na sposoby pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Dzięki pracy w zespołach samokształceniowych miałam okazję uwrażliwić innych na potrzeby najmłodszych. Sama również zdobyłam wiele cennych umiejętności i doświadczeń, dzięki czemu podwyższam efekty swej pracy, gdyż służą one uczniom i ich rodzicom. Sprawiają, że szkoła jest miejscem przyjaznym dziecku, dzięki czemu cieszy się w środowisku lokalnym dużym autorytetem.


Parkour_Wszystko co mam

Designed By Royalty-Free.Org